Algemene-Voorwaarden

Algemeen 


·      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ALP. 

·      Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. (Deze staan altijd vermeld op offerte/factuur). Heeft u bezwaar tegen de voorwaarden, laat dit dan vooraf de reportage weten. 

·      Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door ALP worden aangepast. 

 

Boekingen 

 

·      Een reportage boeken kan via de website, per email of via social media. (@amandaleurinkphotography) 

·      Tarieven vermeld op de website zijn exclusief btw en evt. reiskosten. De vergoeding voor reizen bedraagt €0,21 per gereden kilometer, heen en terug). 

·      Er worden geen reiskosten berekend wanneer de reportage binnen een straal van 10 kilometer plaatsvindt. 

·      Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een offerte is 14 dagen geldig. 

·      De reportage is bevestigd wanneer beide kanten gegevens hebben uitgewisseld en akkoord zijn gegaan met de locatie, prijs en datum. Dit akkoord staat ergens zwart op wit (bijv. in app verkeer of email). 

·      Na de reportage ontvangt u een factuur met het totale te betalen bedrag, mits anders afgesproken. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij het niet nakomen van deze betaling krijgt u een reminder om het bedrag alsnog over te maken. Bij het niet nakomen van de herkansing krijgt u een nieuwe factuur met een extra bedrag dat in kosten wordt gebracht. Dit herhaalt zich totdat de betaling wordt voldaan. 

·      Uw reportage en uw foto’s of video’s zijn persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

Annulering 

 

·      Bij annulering van de reportage langer dan 48 uur voor de geplande shoot worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de eventuele aanbetaling (wanneer van toepassing) worden teruggestort. Dit ter vergoeding van de werkzaamheden die ALP heeft verricht. 

·      Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande shoot zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht, maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die ALP heeft opgelopen. 

·      In het geval dat ALP niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling, indien deze is afgesproken. 

·      In het geval dat ALP niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, door welke reden dan ook, zal ALP een nieuwe datum met de klant afspreken wanneer dit mogelijk is. In andere gevallen zal ALP proberen vervanging te vinden voor de klus. 

 

Verplaatsen bij slecht weer

 

·      Bij reportages op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen/sneeuw in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van tevoren beslist ALP of de reportage kan doorgaan aan de hand van de verwachte weersvoorspellingen. 

·      Wanneer u zelf beslist om ondanks slecht weervoorspellingen en advies van ALP haar toch te laten komen en de reportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die ALP heeft moeten maken. 

 

Bruiloften 

 

·      Een kennismaking voor een bruiloft reportage is altijd kosteloos. Dit geldt alleen als het gesprek plaatsvindt op de werkplek van ALP of per telefoon/Facetime/etc.

·      Bij het aannemen van de reportage wordt er altijd een bevestiging gemaakt voor de klant. Hierop zijn de afspraken, de prijs en de datum nogmaals zwart op wit benoemd. Voor deze bevestiging dient er akkoord te worden gegeven door de klant. Dit kan per email, app of dergelijke andere communicatiemiddelen, zolang het maar zwart op wit terug te vinden is. 

·      In het geval dat ALP niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, door welke reden dan ook, zal ALP in eerste instantie zelf proberen vervanging te regelen voor de geplande dag. 

 

Levering 

 

·      U kiest voor een bepaalde foto/videograaf omdat de stijl van deze foto/videograaf u aanspreekt. ALP is dan ook vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen. 

·      Uit iedere reportage wordt een selectie van de beelden gemaakt. ALP zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste beelden. ALP is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke beelden wel en welke beelden niet geschikt zijn om aan u te tonen. 

·      U ontvangt de definitief bewerkte beelden per e-mail. Mocht u de media via USB willen verkrijgen, dat kan ook. Er worden daarvoor wel extra kosten in rekening gebracht. 

·      Onbewerkte beelden worden niet geleverd. Wel worden deze minstens 3 maanden bewaard voor de eventuele extra of andere nabewerking (indien nodig). Daarna worden de onbewerkte beelden definitief verwijderd. 

·      Indien de klant zelf producten besteld met/van de door ALP aangeleverde beelden is ALP niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. (Denk hierbij aan fotoalbums, fotolijsten of andere producten waar foto's op worden afgebeeld/gedrukt). 

·      Het is niet toegestaan de door ALP aangeleverde beelden zelf nog bij te snijden (anders te kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur-en andere bewerkingsfilters via telefoon, social media, photoshop, etc. zonder overleg. 

·      De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de na de reportage geleverde beelden. ALP probeert de opgeleverde beelden te bewaren voor een periode van 1,5 jaar na de opleveringsdatum. 

 

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

 

·      Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering, schriftelijk bij ALP te worden ingediend. ALP heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. 

·      Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 werkdagen bezwaar is gemaakt. 

·      U bent tijdens de reportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf of eigendommen en anderen is niet voor ALP. 

·      Deelname aan een reportage is op eigen risico. 

·      ALP zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. 

 

Privacy

 

·      Als klant heeft u altijd recht op privacy. Geef dit voorafgaand de reportage aan mocht je hier over twijfelen of streng in zijn. 

·      Bij het publiceren van beelden op o.a. social media en website van ALP vraagt ALP altijd toestemming aan de klant. Deze toestemming moet ergens zwart op wit terug te vinden zijn. U mag altijd terugkomen op uw beslissing hierover, mits anders afgesproken. 

 

Auteursrechten & publicaties

 

·      Indien u de foto’s van ALP wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ALP op. 

·      Op geleverde beelden rusten altijd de auteursrechten van ALP. U koopt een digitaal beeld, niet de rechten op dit beeld. Indien u een beeld wilt gebruiken of publiceren, anders dan huiselijk gebruik, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan ALP. 

·      Beelden mogen uiteraard altijd gedeeld worden via social media. Voorwaarde hierbij is wel dat er altijd de oorspronkelijke bron vermeld wordt door middel van vermelding van website of zakelijke social media van ALP, en/of d.m.v. plaatsing van beelden met het logo van ALP. 

 

Cadeaubon 

 

·      U kunt een cadeaubon afnemen van ALP voor een eigen te bepalen bedrag.

·      De cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de cadeaubon (per post) verstuurd worden. 

·      De cadeaubon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum waarop de cadeaubon verzonden wordt. Een eventuele reportage die met de cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden. 

·      De originele cadeaubon dient bij ALP ingeleverd te worden bij de reportage. 

·      Een cadeaubon is niet te vervangen. Bij het vervallen van de bon ontvangt u geen geld terug. Bij besteding van een lager bedrag van de waarde van de bon kunt u, op een aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.